skip to Main Content
Call Center : 026516253

PRICE

ศัลยกรรมทำลักยิ้ม

mouth-01

แต่งริมฝีปากรูปกระจับ

ศัลยกรรมหน้าท้อง

t0-02

ตัดไขมันหน้าท้อง

t01

แก้ไขหน้าท้องเเตกลาย

ศัลยกรรมเสริมจมูก

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

m-02

แก้ไขหัวนมบอด

m-03

ตกแต่งหัวนมให้เล็กลง

m-04

ตกแต่งปานนมให้เล็กลง

m-01

แก้ไขหน้าอกคล้อยยาน

ศัลยกรรมใบหน้าและคาง

Back To Top