skip to Main Content
Call Center : 026516253

สาเหตุ ทำไมต้องศัลยกรรม! ศัลยกรรมความงาม

อะไรคือเหตุผลให้คนตัดสินใจที่จะเลือกทำศัลยกรรม? ปัจจุบันการศัลยกรรมถือเป็นเรื่องปกติในสังคมไปเสียแล้ว ซึ่งมุมมองของสังคมไทยนั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่ในความเป็นจริงการตัดสินใจการทำศัลยกรรมนั้นมาจากสาเหตุใดบ้าง… นายแพทย์อดุลย์ชัย แสงเสริฐ หรือ หมอเกมส์ สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนตัดสินใจทำศัลยกรรมนั้นมีด้วยกัน 8 สาเหตุหลัก คือ 1. โดนล้อ เกิดปมด้อย ประเด็นเพื่อนล้อ เพื่อนว่า แล้วทำให้เกิดปมด้อย ซึ่งคนล้อเองก็เพียงแค่สนุกปาก แต่คำพูดที่ ล้อเล่น กลายเป็น แผลแทงใจดำขึ้นมา นานเข้า บ่อยเข้า ก็กลายเป็น แผลเป็น เป็นปมด้อยขึ้นมา…

Continue Reading
Back To Top