skip to Main Content
Call Center : 026516253

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

ศัลยกรรมลดขนาดหัวนม ผ่าตัดลดขนาดหน้าอก

การผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนยานเหมาะกับผู้ใด คนที่มีเต้านมค่อนข้างใหญ่และช่วงบนแบน ทำให้ดูหน้าอกคล้อยยาน คนที่เสริมหน้าอกใหญ่มานาน ก็อาจจะมีปัญหาหน้าอกคล้อยยานได้ นอกจากการแก้ไขหน้าอกหย่อนยานแล้ว อาจต้องเปลี่ยนเต้านมเทียมให้มีขนาดเล็กลงด้วย

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดหัวนม

1. ใช้ยาสลบร่วมกับยาชาเฉพาะที่

2. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง

3. แผลเย็บด้วยไหมละลาย ด้านใน และตัดไหมด้านนอก แผลจะอยู่บริเวณ ขอบปานนม เพื่อซ่อนให้เหมือนธรรมชาติ

การดูแลหลังการผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดหัวนม

แผลผ่าตัดต้องการการดูแลที่ดี เนื่องจากบริเวณปานนมมีต่อมเหงื่อ ต่อมไขมันอยู่มาก ถ้าผู้ป่วยสะดวกควรมาทำแผล และให้แพทย์ตรวจทุกๆ 3 วัน จนตัดไหมเมื่อครบ 10 วัน ปานนมใหม่อาจจะไม่กลม สวย เท่ากัน เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง แต่จะค่อยๆดีขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปย่างน้อย 3 เดือน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้ปานนมใหม่ไม่เท่ากัน เช่นการใช้แขนทั้ง2 ข้าง ที่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิความตึงต่างกันที่แผล

Back To Top