skip to Main Content
Call Center : 026516253

รีวิวปากกระจับ ศัลยกรรมปากกระจับ คุณหมอพิชิต เมโทรคลินิกประตูน้ำ

รีวิวปากกระจับ ศัลยกรรมปากกระจับ คุณหมอพิชิต เมโทรคลินิกประตูน้ำ

ทำปากกระจับประมาณ 2 เดือน จากคุณอัง ลูกค้าที่มั่นใจและไว้วางใจให้เมโทรคลินิกดูแลค่ะ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-651-7161, 02-651-6253, 081-916-9900

ยินดีตอบทุกข้อสงสัยทาง inbox www.facebook.com/metroclinic นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top